Hållbar Affärsutveckling

"Fördelarna" i vårt uppdrag är viktiga för oss. Vi använder vår verksamhet som en kraft i allt vi gör - från de produkter vi tillverkar till de ideella partnerskap vi skapar, till det sätt som vi dyker upp i våra samhällen och den positiva påverkan vi har på världen.

B Corp

B Corp

Vi är ett certifierat B Corp, vilket betyder att vi är en del av mer än 2,000 globala företag som möter de höga krav som ställs gällande social och miljömässig insyn, ansvar och prestanda. Tillsammans omdefinierar vi vad som är framgång när det kommer till affärer.

Lär Dig Mera

1% For the Planet

Vi är en stolt medlem av 1% for the Planet. Vi har gett mer än 2 miljoner USD direkt till olika miljöorganisationer som är avsedda att bevara och återställa vilda platser.

Lär Dig Mera

Hållbarhet

Hållbarhet är ett viktigt ord inom vårt företag. Ordet hållbarhet är viktigt på vårt huvudkontor i Chico, på de festivaler och evenemang vi är engagerade i, hos våra fraktföretag samt bland våra verksamheter utomlands.

Energi

Vi var stolta när vi köpte en kombination av förnybara energi-certifikat (energi från förnybara källor som vind och sol) och kol-avvikelser (från projekt som samlar upp och absorberar kol).

Tillverkning

Klean Kanteens produkter är handtillverkade i Kina. Våra fabriker är socialt och miljömässigt ansvarsfulla och gör det möjligt för oss att producera en exceptionell produkt till ett överkomligt pris för Klean-fans över hela världen.

Vår tillverkningsverksamhet uppfyller höga kvalitetsstandarder (ISO 9001 och ISO / TS 16949), tryggt och rättvist arbete, etiska affärer och miljöansvar (ISO 14001). Och vi arbetar alltid för att förbättra oss själva.

Responsible Manufacturing