Vi Gör en Förändring.

Som familje- och medarbetarägt företag har vi aldrig varit rädda för att satsa på stora idéer, men det här kan vara vårt djärvaste steg hittills. Vi byter till certifierat 90% återvunnet 18/8 rostfritt stål!Minskad Påverkan är Vårt Mål

Många av våra produkter nu med certifierat 90% postkonsumentåtervunnet 18/8 rostfritt stål. Och vi stannar inte där! År 2023 kommer 95% av våra produkter att tillverkas av vårt nya återvunna stål. Den här förändringen kommer att leda till några betydande minskningar av påverkan.

50% Minskning Av Utsläppen Av Växthusgaser Från Stål

30% Minskning Av Energibehovet

60-80% Minskad Påverkan På Ekosystemen


Utforska den Återvunna Kollektionen

Många av våra produkter nu med certifierat 90% postkonsumentåtervunnet 18/8 rostfritt stål!Recycled Steel Collection

Alltid Stark Som Stål

För att bibehålla våra säkerhets- och kvalitetsstandarder som ligger högre än branschernas och leverera på vår Strong-as-Steel™-garanti har vi samarbetat med Intertek, en tredjepartsleverantör av kvalitetssäkring. Håll utkik efter deras certifieringsstämpel tillsammans med vår ikon för "90% postkonsumentåtervunnet stål" på förpackningen till alla Klean Kanteen-produkter som tillverkats med certifierat återvunnet stål.

FAQ

Vad är "ekosystempåverkan"?

Med "ekosystempåverkan" avses påverkan som skadar ekosystemens hälsa enligt modellering med hjälp av livscykelanalys (LCA) för följande fyra kategorier: sötvattenseutrofiering, försurning på land, marin eutrofiering och markanvändning.

Vilka produkter kommer inte att tillverkas av certifierat återvunnet stål?

Alla produkter utom TKPro kommer att tillverkas av 90% certifierat återvunnet rostfritt stål. Klean Kanteen har fått tag på tillräckligt med material för TKPro innan projektet med återvunnet stål inleddes.

Avsikten är att använda befintliga material och övergå till att tillverka TKPro med certifierat återvunnet stål.

Varför övergår Klean Kanteen inte till att använda 100% återvunnet rostfritt stål?

För att uppnå önskade egenskaper hos 18/8 rostfritt stål måste 10% av det rena materialet finnas med. Dessa 10% av det rena stålet bibehåller hårdhet, densitet och tjocklek. Observera: Även om Klean Kanteen använder 10 % rent stål är dessa 10% rent skrot från andra produktionsprojekt. Ännu ett sätt för Klean Kanteen att erbjuda nollalternativ för avfall.

Definiera fördelningen och källan för material av rostfritt stål som används i Klean Kanteens produkter.

Klean Kanteens produkter tillverkas av 90% återvunnet rostfritt stål som certifierats efter konsumtion och som består av återvunnen industriell utrustning av rostfritt stål och hushållsprodukter/produkter för det dagliga livet (t.ex. köksmaskiner, porslin osv.). De återstående 10% är "rent" rostfritt stål eller rostfritt stål från före konsumtion som består av avfall från tillverkning av andra produkter.

Är återvunnet stål säkert att dricka ur?

Ja. Alla Klean Kanteen-produkter är tillverkade av högkvalitativt 18/8 rostfritt stål av livsmedelskvalitet och genomgår samma rigorösa tester.

Är Klean Kanteen först i branschen med att använda certifierat återvunnet rostfritt stål?

Såvitt vi vet är Klean Kanteen det första varumärket för återanvändbara vattenflaskor och livsmedelslösningar som använder 90% certifierat återvunnet stål efter konsumtion. Många andra företag använder återvunnet stål (RE: Swedish 304) som innehåller lägre nivåer av post-consumer innehåll och som inte är tredjepartscertifierade. Klean Kanteen är dock det första som garanterar en specifik procentandel certifierat återvunnet innehåll efter konsumtion i sina produkter.

Berätta mer om Intertek.

Intertek är ett företag som verifierar återvunnet innehåll från tredje part. Mer om deras tjänster finns här: https://www.intertek.com/assuris/sustainability/recycled-content/