Stödjande Åtgärder

Vi fokuserar på de frågor som stämmer överens med vårt uppdrag, våra värderingar och våra passioner.

Våra stöttepelare

På Klean arbetar vi för att vara till nytta för de människor vi möter och de platser vi lever i, och våra ideella partnerskap har samma etos.

Vi stöder organisationer som utför ett viktigt arbete inom följande områden:

01

Plastförorening

Vi arbetar med grupper som aktivt tar itu med mark och vattenbaserad förorening genom forskning, utbildning och policyförändringar.

02

Säkra konsumentprodukter

Vi samarbetar med organisationer som förespråkar säkra konsumentprodukter. Deras forskning och utbildning inspirerar oss och informerar oss under vår produktutveckling.

03

Mark och vattenbevarande

Vi stöder organisationer som arbetar för att skydda och bevara de vilda platser vi älskar.

04

Miljöförvaltning

Vi engagerar oss med de organisationer som inspirerar människor i alla åldrar och bakgrunder att älska och skydda vilda platser.

Vi fokuserar våra insatser på viktiga frågor som är kärnan till vem vi är och vad vi gör: tillgång till rent vatten och minskning av engångsavfall.

Rent vatten

Allt liv kräver tillgång till pålitligt, rent vatten - detta är en viktig ingrediens för att släcka törst, rensa kroppen, bibehålla hälsan och tillfredsställa själen. Vi på Klean tycker också att tillgång till rent vatten är en grundläggande mänsklig rättighet. Rent dricksvatten kommer från friska strömmar, floder och grundvatten, så vi arbetar med organisationer som fokuserar på att ta itu med de problem som försämrar landets källvatten.

Engångsavfall

Vi på Klean arbetar för att skapa lösningar på problemet med engångsavfall. Vår lösning är att tillverka produkter som är utformade för att ersätta produkter som engångsflaskor och engångsmuggar. Vi har också utvecklat partnerskap med organisationer som arbetar för att utbilda, öka medvetenheten och inspirera till nya beteenden, och minska avfallet som redan finns där ute.

1% For the Planet

Vi är en stolt medlem av 1% for the Planet. Vi har gett mer än 2 miljoner USD direkt till olika miljöorganisationer som är avsedda att bevara och återställa vilda platser.